poptávka
poptávka
napište nám
napište nám

Všeobecné obchodní podmínky

  • Objednávka 
  • Storno podmínky
  • Vzor nájemní smlouvy

OBJEDNÁVKA

Objednávku lze učinit osobně, písemně, telefonicky. Objednávka je platná pouze při písemném oboustravém potvzení prostřednictním e-mailu. Obě strany jsou předem seznámeny s cenou a celkovým průběhem pronájmu. 

 Pokud je nájemce vyzván k zaplacení rezervační zálohy je povinen dle instrukcí rezervační zálohu v uvedené výši zaplatit do 5 dnů.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 

Při zrušení objednávky nájemcem je účtován storno poplatek 500 Kč/1kanoe nebo raft.
 
při zrušení objednávky 100 - 11 dní před termínem vypůjčení je vrácena rezervační záloha v plné výši.
Při zrušení objednávky 10 - 0 dní před termínem vypůjčení se zálohy nevrací.
 
Nemoc, špatné počasí a další - nejsou důvody ke zrušení objednávky a vrácení rezervační zálohy.
 
Rezervační záloha v plné výši je vrácena pouze v případě druhého a vyššího povodňového stupně nebo v případě extrémního sucha.
Sucho a podlimitní stav vodního toku neznamená, že řeka není splavná o splavnosti a zrušení objednávky vždy rozhoduje provozovatel půjčovny lodí.     
 

 

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY 

Stahujte zde

 Partneři

https://www.vodackatrika.cz/